قوانین و مقررات
این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی می باشد. این وب سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت گردیده و دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد می باشد. چنانچه موارد غیر قانونی از این سامانه گزارش گردد طبق قوانین توسط مسئولین وب سایت مورد پیگیری قرار می گیرد.

استفاده از خدمات این وب سایت به معنی پذیرفتن کلیه شرایط فوق می باشد.

مشتريان و همكاران گرامي در نظر داشته باشيد فرم هاي اختصاصي شامل تخفيف هاي ماهانه نمي باشد.